fbpx

De kracht van helpende gedachten – Brenda

In een wereld vol uitdagingen en veranderingen is het belangrijk om kinderen te voorzien van de juiste tools om veerkrachtig en positief te zijn. Een van deze waardevolle tools, die ik veel inzet als ik met kinderen werk, is het concept van “helpende gedachten”. Helpende gedachten zijn positieve en realistische overtuigingen die kinderen kunnen helpen om met moeilijke situaties om te gaan en een positieve mindset te ontwikkelen. Het op jonge leeftijd aanleren van deze gedachten, legt een stevige basis voor hun emotionele welzijn en groei.
 
🌸 Helpende gedachten stellen kinderen in staat om veerkrachtiger te zijn. Wanneer ze geconfronteerd worden met uitdagingen of tegenslagen, kunnen ze leren om positieve aspecten te zien en zich te richten op mogelijke oplossingen.
 
🌸 Door kinderen aan te moedigen om positief over zichzelf te denken, kunnen ze hun zelfvertrouwen vergroten. Ze leren dat ze in staat zijn om obstakels te overwinnen en successen te behalen.
 
🌸 Op jonge leeftijd kunnen negatieve denkpatronen zich al ontwikkelen. Het aanleren van helpende gedachten helpt deze patronen te doorbreken en een gezonde manier van denken te krijgen.
 
🌸 Kinderen leren om hun emoties te herkennen en ermee om te gaan. Helpende gedachten moedigen hen aan om negatieve emoties om te zetten in constructieve acties.
 
🌸 Leer kinderen om bewust te zijn van hun gedachten en hoe deze invloed hebben op hun gevoelens en gedrag. Moedig hen aan om na te denken over situaties waarin ze zich bevonden en welke gedachten ze hadden.
 
🌸 Help kinderen om negatieve gedachten te herkennen, zoals “Ik kan dit niet” of “Niemand vindt me leuk”. Leer hen begrijpen dat deze gedachten hen kunnen belemmeren.
 
🌸 Leer kinderen om negatieve gedachten om te buigen naar positieve alternatieven. Bijvoorbeeld, van “Ik kan dit niet” naar “Ik kan het proberen en leren”.
 
🌸 Leer kinderen positieve en bemoedigende zinnen, oftewel affirmaties, die ze kunnen herhalen om hun zelfvertrouwen te vergroten. Moedig hen aan om deze affirmaties dagelijks te gebruiken. 
 
🌸 Oefening (met Gelukpaarden) baart kunst. Moedig kinderen aan om dagelijks te oefenen met het identificeren en ombuigen van gedachten.
 
🌸 Gebruik verhalen en voorbeelden om het concept van helpende gedachten te versterken. Vertel verhalen over bekende personen (of over jouzelf) die obstakels hebben overwonnen door positieve gedachten.
 
🌸 Het aanleren van de kracht van helpende gedachten aan kinderen op jonge leeftijd legt de basis voor een positieve mindset, veerkracht en emotionele intelligentie. Door bewustwording, praktijk en positieve begeleiding kunnen kinderen leren om met uitdagingen om te gaan en zichzelf te versterken. Hierdoor worden ze beter voorbereid op een toekomst vol kansen en obstakels, en hebben ze de innerlijke hulpbronnen om deze met een positieve houding tegemoet te treden.
 
Gelukpaarden helpende gedachten